Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ

Προγράμματα

Το ΚΕΚ ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση (TEE)» με τα παρακάτω προγράμματα.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι (100%), που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα μας, θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απασχόληση (πρόσληψη για 100 ημερομίσθια) στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας

 

Ομάδα Α΄ Τεχνίτες

Τίτλος

προγράμματος

Αριθμός

καταρτιζομένων

Εταιρία

Πρακτικής - Απασχόλησης

Θέσεις

Πρακτικής

Θέσεις

Απασχόλησης

Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου

 

40

ΔΕΗ Α.Ε.

40

40

Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου εκτός Αυτοκίνησης

 

20

ΔΕΗ Α.Ε.

20

20

Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας

140

ΔΕΗ Α.Ε.

140

140

Ομάδα Β΄ Μηχανικοί

Τίτλος

προγράμματος

Αριθμός

καταρτιζομένων

Εταιρία

Πρακτικής - Απασχόλησης

Θέσεις

Πρακτικής

Θέσεις

Απασχόλησης

Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία

 

20

ΔΕΗ Α.Ε.

20

20

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Ομάδα Α΄ Τεχνίτες

Τίτλος

προγράμματος

Αριθμός

καταρτιζομένων

Εταιρία

Πρακτικής - Απασχόλησης

Θέσεις

Πρακτικής

Θέσεις

Απασχόλησης

Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου

 

20

ΔΕΗ Α.Ε.

20

20

Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Έργου εκτός Αυτοκίνησης

 

20

ΔΕΗ Α.Ε.

20

20

Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας

40

ΔΕΗ Α.Ε.

40

40