Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2)

ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ

Προγράμματα

Νέα Προγράμματα
κατάρτισης και απασχόλησης από το ΚΕΚ της ΔΕΗ για 300 άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς.

Συγκρότηση Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων

 

 Από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, συγκροτήθηκε το «Μητρώο  Ωφελουμένων»  της δράσης «Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».

 

Κάθε Ωφελούμενος [Τεχνίτης ή Διπλωματούχος Μηχανικός] που περιλαμβάνεται στο

«Μητρώο Ωφελουμένων» είναι δικαιούχος επιταγής κατάρτισης [voucher], την οποία θα πρέπει να παραλάβει μόνο αυτοπροσώπως από τα γραφεία του ΤΕΕ από  3  Νοεμβρίου  2014  έως  2 Δεκεμβρίου 2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00.

 

 Κάθε Ωφελούμενος που θα παραλάβει την προσωπική επιταγή κατάρτισής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέξει το ΚΕΚ και το αντικείμενο που επιθυμεί να καταρτιστεί, από αυτά που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο ΚΕΚ» και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες.

 

Το  ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ συμμετέχει στη δράση και προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για 220 ωφελούμενους.  

Η προβλεπόμενη πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων καθώς και η υποχρεωτική τετράμηνη απασχόληση (100 ημερομίσθια) θα γίνει στις εγκαταστάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στο σύνολο των ωφελούμενων (100%).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Για πληροφορίες επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με το  ΚΕΚ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ.